دانش آموز کلاس زبان، طلاق آبدار، میلف ثروتمند، کلاس خصوصی، جنس منحصر به فرد. ????????